Een  prognose van van het eerste project van de Beekse Energie Coöperatie: het Project Keulers. Deze prognose is van 26 november 2019. Dit is een veilige verwachting van het minimale rendement.
NB Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.