Project Roebroek is het tweede project van de Beekse energie Coöperatie.  De coöperatie streeft er naar dit project eind 2020 operationeel te hebben.

Landbouwbedrijf Roebroek is een groot agrarisch bedrijf met ruime schuren aan de Hoogkuil in Beek. De familie Roebroek heeft er mee ingestemd om door de coöperatie een zonnestroomsysteem te laten aan leggen op een deel van de schuurdaken. Evenals bij het eerste project van de coöperatie zal het gaan om circa 550 PV-panelen.