Tot onze grote spijt komt de familie Roebroek terug op de gemaakte afspraken om twee van de daken van haar schuren te verhuren aan de onze coöperatie  voor de aanleg van onze zonnestroominstallatie.

Alvorens de subsidie SCE aan te vragen bij RVO hebben we met de familie uitdrukkelijk afspraken gemaakt en een intentieverklaring getekend. Roebroek wil de daken nu zelf gaan gebruiken om elektriciteit op te wekken. Ze ontkennen niet dat ze op gemaakte afspraken terugkomen maar ze beroepen zich op veranderende omstandigheden: hogere energieprijzen voor gas en de onzekerheid van het gedachte zonnepark op hun grond. Voordat we  de SCE subsidie aangevraagd hebben is ook afgesproken dat er geen koppeling was van het project van de coöperatie en het zonnepark.

Zeer teleurstellend voor u en ook voor ons als bestuur van de coöperatie. Er is veel  tijd in dit project gestoken. We zullen nu voor een nieuw project gaan.