Woensdag 25 maart 2010 zal de gedeputeerde voor Energiebeleid mevrouw Carla Brugman van de provincie Limburg Project Keulers openen. De provincie heeft de Beekse Energie Coöperatie een subsidie verstrekt van € 20.000. Dat is een flinke stimulans geweest om het project te kunnen  realiseren.

In februari zal de zonnestroom-installatie worden aangelegd.