klik hier voor een concept ledenovereenkomst. Deze overeenkomst zal de deelnemers die zich hebben ingeschreven in januari 2020 worden voorgelegd ter ondertekening.  Met het tekenen daarvan zijn de coöperatie en de deelnemer contractueel gebonden.