In september  schreven wij een brief naar burgemeester en wethouders van de gemeente Beek met een verzoek om een gesprek  ( brief aan B&W september 2017) 
Wij hadden een enthousiaste reactie verwacht, waarbij dit burgerinitiatief werd omarmd. Echter  ambtelijk werd ons gemeld dat de verantwoordelijke wethouder, de heer Schoenmaker, eerst zijn energiebeleid wilde formuleren en eerst daarna een gesprek met ons wilde. Dat vinden wij de verkeerde weg bewandelen en voor een gemeente die zijn mond vol heeft over burgerparticipatie merkwaardig.

Dat standpunt van de gemeente werd ons bevestigd in een schrijven van 2 november 2017  (brief B&W gemeente Beek 2 november0001)  Volgens de gemeente waren er zoveel vragen van ondernemers dat dit allemaal te vroeg kwam.

Vervolgens komt de gemeente met een rapport opgemaakt door het bureau dbv onder de titel ‘Haalbaarheid grootschalige ZON-PV systemen’. ( Haalbaarheidonderzoek (1)) Het betreft een quick scan naar de technische en financiële haalbaarheid van zonneweiden op zeven locaties in de gemeente Beek. Hoewel dit rapport helemaal niet gaat over zonnepanelen op daken, wordt in twee regels de Postcoderoosregeling afgeschreven als te moeilijk, te complex. Enige onderbouwing ontbreekt. Daar waar andere gemeenten – Meerssen bijvoorbeeld – de postcoderoos coöperaties volop steunt, stelt de gemeente Beek zich vooralsnog afwachtend op.