Dinsdag 26 November is er een deelnemers- en informatieavond . De bijeenkomst is in het Gemeenschapshuis in Groot Genhout, Pastoor Lippertsplein Beek, aanvang 19.30 uur.