Nieuwsbrief 5

Beste participanten,

Er komt schot in de het project Keulers en dat mag ook wel.

  • 22 oktober hebben we met de familie Keulers de opstalovereenkomst gesloten.
  • Met de firma New Energy Systems zijn we een overeenkomst aangegaan voor de installatie van het zonnesysteem op het dak van hun loods. Het aangaan van een dergelijke overeenkomst en de daarin opgenomen kwaliteitseisen was een eis van de verzekeraar van de familie Keulers en daarmee van de ING-bank om akkoord te gaan met de opstalovereenkomst.
  • Enexis is opdracht gegeven voor de aansluiting van het zonnesysteem op het openbare elektriciteitsnet. Verwacht wordt dat de aansluiting in week 4 of 5 van 2020 gerealiseerd kan worden. Kort daarna zouden we operationeel kunnen worden.
  • We hebben een Ledenovereenkomst in concept gereed gemaakt. Deze vindt u ter informatie in de bijlage. Nadat u kenbaar gemaakt heeft voor hoeveel panelen u gaat deelnemen zullen we u eind dit jaar uw overeenkomst ter ondertekening voorleggen./

U kunt de documenten over Project Keulers vinden op de site: http://beekseenergiecooperatie.nl/project-keulers-2

Dinsdag 26 November willen we uw verder informeren. De bijeenkomst is in het Gemeenschapshuis in Groot Genhout, Pastoor Lippertsplein Beek, aanvang 19.30 uur.  

We verzoeken u om nu kenbaar te maken voor hoeveel panelen u zou willen deelnemen. Vult u daartoe svp bijgaand formulier in. Het is van belang dat we snel inzicht krijgen wat de totale deelname zal zijn.