Beste geïnteresseerde in de deelname aan de Beekse Energie Coöperatie,

 

U heeft een intentieverklaring getekend om deel te nemen aan de Beekse Energie Coöperatie. Gaarne informeren wij u over de stand van zaken.

We hebben drie informatieavonden gehouden; in Genhout, Beek en Spaubeek. Dat heeft geleid tot  43 getekende intentieverklaringen. Hoewel  we niet van iedereen details weten over het aantal panelen waarmee zou worden deelgenomen, hebben we voldoende informatie om te stellen dat het eerste project volgetekend is.

De opstalovereenkomst, waarbij we een contract afsluiten met Grondverzet Bedrijf Keulers over het gebruik van het dak van de loods,  in Genhout is gereed.  Wij verwachten dat binnenkort de overeenkomst getekend wordt. Het gaat over het gebruik van het dak voor 600 PV panelen. Een deel van die panelen komt op een uitbreiding van de huidige loods. Voor die uitbreiding heeft Keulers een bouwvergunning ingediend bij de gemeente.
We hebben een globale offerte ontvangen voor de installatie van die panelen, die wordt momenteel verder uitgewerkt.

Er zijn nog en aantal stappen te ondernemen maar rondom de zomer verwachten we  operationeel te kunnen zijn. De nog te nemen vervolgstappen kunt u vinden op de site. (http://beekseenergiecooperatie.nl/presentatie-informatiebijeenkomst-beek-31-oktober-2018/)

Van de provincie Limburg  hebben we een subsidie van € 20.000 gekregen in het kader van de  Subsidieregeling Coöperatieve Energieprojecten.  Hiermee financieren we de aanloopkosten van het project Keulers en gaan we twee vervolgprojecten onderzoeken. Dat betreft een studie naar een dakzonnepark op de schuren van agrarisch bedrijf Roebroek aan de Hoogkuil in Beek met een dak oppervlak van ruim 3000 m2. Dit onderzoek omvat ook een noodzakelijke asbestsanering van de daken van drie van de vier schuren. Verder gaat het om een onderzoek naar het gebruik van het gemeenschapshuis in Genhout.

In Sittard-Geleen is de coöperatie DuurzaamSittard opgericht eveneens een coöperatie die met de postcoderoosregeling werkt. We werken samen met die Duurzaam-Sittard. Sittard-Geleen heeft de daken van sportaccommodaties ter beschikking gesteld aan Sittard-Geleen.

In Beek hebben we in november overleg gevoerd met de wethouder van klimaat. De gemeente hebben we aangeboden om samen te werken. De gemeente Beek heeft dit aanbod in overweging genomen. De wethouder van klimaat was aanwezig bij de informatieavond in Spaubeek.

We zullen ons begin volgend jaar weer melden en verwachten u in de lente van  2019 uit te nodigen uw intentie tot deelname te concretiseren.

 

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de Beeks Energie Coöperatie