Op 30 september hield De Beekse Energie Cooperatie haar eerste Algemene Ledenvergadering in het Gemeenschapshuis in Genhout.  Vanaf 1 april 2020 is het eerste project Keulers operationeel.  De geproduceerde energie ligt wat voor op de verwachtingen. Verwacht wordt dat op 1 april 2021 het geprognotiseerde resultaat zal worden  gehaald.

Voor de presentatie klik hier