Investeer in een Duurzame Toekomst met een Aantrekkelijk Rendement

De Beekse energie Cooperatie  heeft haar  eerste zonnestroominstallatie op 1 april 2020 in gebruik genomen.
Op het dak van de loods van Gondverzetbedrijf Keulers in Groot Genhout ligt een zonnestroom-systeem van 550 panelen genoeg om 45 huizen van stroom te voorzien.

De installatie zou feestelijk in gebruik worden genomen door de deputé van Energiebeleid van de provincie Limburg Mevrouw Carla Brugmans, maar dat kan door de Corona-crisis niet doorgaan. De provincie heeft door middel van een subsidie, waarmee voorbereidingskosten konden worden gedekt, er flink aan bijgedragen dat deze installatie er gekomen is.

De Beekse Energie Coöperatie is een non-profit organisatie gerund door vrijwilligers.
Het eerste project van dit burgerinitiatief is gerealiseerd met de zogenaamde Postcoderoos Regeling. Dat is een door de rijksoverheid ingestelde regeling waarbij de deelnemers in de coöperatie het belastingaandeel op hun elektriciteitskosten terug krijgen. Die regeling is door de overheid voor vijftien jaar gegarandeerd. De doelgroep zijn eigenaren en huurders van huizen die niet op eigen woning zonnepanelen willen of kunnen aanbrengen. Ook kleine bedrijven kunnen deelnemen.
Aan dit eerste project konden deelnemen inwoners van de kernen met postcode 6191 en de postcode gebieden die daar direct aan grenzen. Er zijn ook deelnemers uit Elsloo, Geleen en Schimmert. 43 deelnemers hebben geïnvesteerd in de zonnepanelen en zijn lid van de coöperatie. Naast dat zij de energiebelasting terugkrijgen op hun stroomverbruik delen zij ook in de winst van de coöperatie. Dat levert naar verwachting dit jaar een rendement op van 5 á 6 % op de investering.

De cooperatie heeft een tweede project in voorbereiding. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@beekseenergiecooperatie.nl