Investeer in een Duurzame Toekomst met een Aantrekkelijk Rendement

De Beekse energie Cooperatie  heeft haar  eerste zonnestroominstallatie op 1 april 2020 in gebruik genomen.
Voor een tweede project is subsidie verleend door het Rijk, de Subsidie Coöperatieve Energie Opwekking. De realisatie is in voorbereiding.

Op het dak van de loods van Gondverzetbedrijf Keulers in Groot Genhout ligt een zonnestroom-systeem van 550 panelen genoeg om 45 huizen van stroom te voorzien.
Het tweede project gaat eveneens over 550 panelen. Deze zullen worden gelegd op daken van landbouwbedrijf Roebroek in Beek.

De Beekse Energie Coöperatie is een non-profit organisatie gerund door vrijwilligers.
Het eerste project van dit burgerinitiatief is gerealiseerd met de zogenaamde Regeling Verlaagd Tarief. Dat is een door de rijksoverheid ingestelde regeling waarbij de deelnemers in de coöperatie het belastingaandeel op hun elektriciteitskosten terug krijgen. Die regeling is door de overheid voor vijftien jaar gegarandeerd. De doelgroep zijn eigenaren en huurders van huizen die niet op eigen woning zonnepanelen willen of kunnen aanbrengen. Ook kleine bedrijven kunnen deelnemen. Naast een teruggave van de energiebelasting krijgen de leden jaarlijks een deel van de opbrengst van de door de coöperatie aan het net geleverde elektriciteit
Aan dit eerste project konden deelnemen inwoners van de kernen met postcode 6191 en de postcode gebieden die daar direct aan grenzen.
In 2021 het eerste jaar dat de zonnestroominstallatie  een vol jaar gedraaid heeft was het rendement 11,5% .